...voor een goede houding en beter bewegen!

Werkwijze

De eerste afspraak

U kunt bij ons terecht met en zonder een verwijzing van een huisarts of specialist. Als u een afspraak heeft gemaakt neemt u dan uw identiteitsbewijs, verwijzing en een handdoek mee.

Bij de eerste afspraak is er een vraaggesprek dat wordt vervolgd door een bewegingsonderzoek. Daarna krijgt u ook een oefening of advies mee waar u thuis mee aan de slag kan.

Als u de praktijk bezoekt zonder tussenkomst van de arts zal er eerst een screening plaats vinden; directe toegankelijkheid oefentherapie. Na het beantwoorden van deze vragen wordt er geen diagnose gesteld. Er wordt alleen gekeken of uw klacht een indicatie is voor oefentherapie. Indien tijdens dat gesprek blijkt dat wij u niet kunnen helpen zal  u verwezen worden naar de huisarts of een andere specialist die u kan helpen met uw klacht. Is er wel een indicatie voor oefentherapie dan zal er een bewegingsonderzoek plaatsvinden.

Behandeling:

Met de bevindingen van het vraag gesprek en het  onderzoek stellen we een individueel behandel plan op waarin de hulpvraag centraal staat. Tijdens de behandeling bieden we u oefeningen, informatie en adviezen.

Het Beweegpunt

Hella Wams 

Dreesstraat 2
4384DC Vlissingen
T: 0118 46 47 60
E: info@hetbeweegpunt.nl