...voor een goede houding en beter bewegen!

Slaapoefentherapie

 

Slaap oefentherapie

De dag beïnvloed de nacht en een slechte nacht heeft invloed op de dag. Wanneer iemand slecht slaapt of slaap te kort komt heeft hier last van in het dagelijks functioneren. Daarnaast beïnvloeden het gevoel, denken, handelen en omgeving de nachtrust. Een slaapprobleem is daardoor een 24 uurs probleem. Chronische slapeloosheid heeft gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat het leidt tot een verhoogde kans op hart- en vaatziekten, diabetes type2, overgewicht, alzheimer, borstkanker, chronische pijn, angst, depressie en (verkeers) ongevallen.

 

Met slaapproblemen naar de Oefentherapeut.

Slapeloosheid heeft een grote gedragsmatige component. Wij helpen mensen door middel van bewustwording en gedragsverandering. Wij behandelen slaapproblemen als een onderdeel van het algemeen dagelijks functioneren, net als andere klachten die overdag een rol spelen.

Wij richten ons met name op ‘zachte’ slaapproblemen zoals insomnia en bioritme problematiek. Slaapproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben en daarom zoeken wij met de patiënt (en jullie) naar oorzaken op biologische, psychologisch en sociaal vlak. Daarnaast kan sprake zijn van kwetsbaarheidsfactoren en/of in standhoudende factoren.

 

Onze aanpak

Wij zijn specialist in het bereiken van positieve gedragsveranderingen. We werken aan de duur, de kwaliteit en het tijdstip van de slaap. Zowel de dag als de nacht nemen we onder de loep. We doorbreken de vicieuze cirkels waarin iemand terecht is gekomen met slaapproblemen.

 

Vergoeding

De behandeling wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. We zijn direct toegankelijk, er daardoor geen verwijzing van een arts noodzakelijk.

 

 

Het Beweegpunt

Sylvia Bosga, Hella Wams en Marjolein Akkerman

Dreesstraat 2
4384DC Vlissingen
T: 0118 46 47 60
E: info@hetbeweegpunt.nl