...voor een goede houding en beter bewegen!

BSM therapie

BSM-therapie
Deze methode richt zich op hulp aan kinderen met ontwikkelingsproblemen, zoals moeite met schrijven, leerproblemen, zoals moeite met lezen bijvoorbeeld en gedragsproblemen. Vaak hebben deze kinderen een vertraging opgelopen in de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. Het betreft dan veelal bepaalde hersenfuncties. Je ziet bij deze kinderen bijvoorbeeld dat bepaalde reflexen, die al lang hadden moeten zijn uitgedoofd nog altijd aanwezig zijn en de motoriek beinvloeden. 

Behalve leer- en/of gedragsproblemen kan het zijn dat uw kind hoofdpijnklachten heeft, zonder aantoonbare oorzaak, buikpijn, angstig gedrag, boosheid of misschien last van bedplassen (een zwakte van het centraal zenuwstelsel).

Het accent van de behandeling ligt op het stimuleren van een goede uitrijping van de hersenen en krachtiger maken van de verbindingen tussen de verschillende hersengebieden. Door middel van specifieke oefeningen en huidstimulatie worden de hersenen via bepaalde zenuwbanen vanuit het lijf doelgericht geactiveerd.

De behandeling
De behandeling is vooral gericht op kinderen, maar ook voor (jong)volwassenen is de behandeling effectief. De hersenen zijn plastisch en trainbaar! Om de lichamelijke dysfunctie op te sporen, bestaat het eerste consult uit een zeer uitgebreide anamnese (vraaggesprek), met een of beide ouders. Dit gesprek duurt anderhalf uur en is gericht op het verkrijgen van uitgebreide informatie over de zwangerschap, de geboorte, de ontwikkeling en (ziekte)geschiedenis van het kind en familiaire (erfelijke) factoren. Het volgende consult bestaat uit een houdingsonderzoek bij het kind, alsmede spiertesten, een screening van de oog bewegingen en samenwerking van de beide ogen en aanvullende testen, zoals onder andere een schrijftest. Er wordt gestart met een oefenprogramma op maat, afgestemd op de ontwikkelingsproblemen van het kind. 

Het Beweegpunt

Sylvia Bosga, Hella Wams en Marjolein Akkerman

Dreesstraat 2
4384DC Vlissingen
T: 0118 46 47 60
E: info@hetbeweegpunt.nl